تماس با ما

مركز اصلی و دفتر بورس اوراق بهادار:

  • نشانی:تهران-میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی-خیابان ۲۱- پلاك۷ (كدپستی:۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴)
  • دورآوا (تلفن):۸۸۷۸۶۲۶۷, ۸۸۷۸۷۳۸۴, ۸۸۷۸۱۴۳۲ , ۸۸۷۸۳۹۲۷ , ۸۸۶۷۵۰۱۷ , ۸۸۶۷۵۰۱۶
  • دورنگار (فكس): ۸۸۷۸۲۱۶۶
  • ۸۸۷۸۲۱۶۶
  • تلفن ویژه : ۴۲۳۸۲